Kontakt os på info@sbf.dk eller +45 33416360

I Sund & Bælt Partner stiller vi unik viden og ydelser til rådighed.
Læs mere om, hvad vi står for.

Mission:

Sund & Bælt Partner stiller unik viden og ydelser til rådighed for andre infrastrukturejere, operatører og rådgivere, baseret på erfaring og data opsamlet på egne infrastrukturanlæg fra design- til driftsfase. Vores løsninger er altid udviklet til og anvendt med succes i et eller flere af Sund & Bælts selskaber.

Gennem samarbejder med eksterne partnere skal vores unikke løsninger og rådgivning øge effektiviteten inden for infrastrukturområdet på både Sund & Bælts egne anlæg og i den globale branche generelt. Det frigiver midler til ny infrastruktur og skaber vækstmuligheder.

Vision:

Vi ønsker at tilbyde unik rådgivning og de bedste digitale løsninger til andre infrastrukturejere i Danmark og resten af verden.

Værdier:

Ambitiøse

Vi søger og afprøver konstant nye metoder og teknologier i ønsket om hele tiden at optimere effektiviteten og forbedre kvaliteten inden for infrastrukturområdet.

Kvalitetssikring

Vi fastholder et højt kvalitetsniveau i vores ydelser og medvirker til, at infrastrukturprojekter, hvor vores know-how bliver anvendt, forvaltes optimalt for ejeren og dennes kunder.

Vidensdeling

Vi udnytter og videregiver den viden, som ligger i data, til at gøre tingene smartere. Vi bruger droner, sensorer og robotter til at indsamle og investere i teknologi og kompetencer, der hjælper os med at løse drift- og vedligeholdsopgaver på en effektiv måde.

Ansvarlige

Vi medvirker til, at infrastrukturprojekter bliver forvaltet baseret på lønsomhed og med minimering af risici, økonomisk såvel som miljø- og sikkerhedsmæssigt. Derudover støtter vi FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Lydhøre

Vi stræber efter, at vores ydelser lever op til kundens forventninger og behov. Kundernes relation til os skal bygge på tillid til, at vi håndterer data og leverer en korrekt rådgivning/løsning. Vi er åbne for samarbejder, så vi sammen kan skabe konkurrencedygtige og grænseoverskridende løsninger.

Forbinder mennesker

Vi medvirker til, at dansk know-how fra os og vores samarbejdspartnere formidles og nyttiggøres bedst muligt i et konstruktivt samarbejde. Vi skaber forbindelser mellem offentlige og private virksomheder samt mellem os, danske entreprenør- og rådgivervirksomheder og internationale ejere/forvaltere af større infrastruktur.