Kontakt os på info@sbf.dk eller +45 33416360

Rådgivningsydelser

Vi er eksperter i at rådgive bygherrer og driftsherrer af transportinfrastruktur samt andre private og offentlige aktører i såvel Danmark som internationalt. I Sund & Bælt Partner er vi én samarbejdspartner fra start til slut – vi er med i hele processen fra projektets idé til drift og vedligehold.

Vi er eksperter i at rådgive bygherrer og driftsherrer af transportinfrastruktur samt andre private og offentlige aktører i såvel Danmark som internationalt. I Sund & Bælt Partner er vi én samarbejdspartner fra start til slut – vi er med i hele processen fra projektets idé til drift og vedligehold.

Vores rådgivere har opbygget mere end 20 års viden og erfaring gennem deres daglige arbejde på de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Ved at trække på deres viden og erfaring fra deres daglige arbejde med de tre store forbindelser kan vi tilbyde vores kunder unikke kompetencer fra projektets indledende fase til drift og vedligehold.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunde for at give den bedste individuelle løsning, der imødekommer kundens behov – og vi har kvalitet i højsædet. Vi har stor erfaring med at samarbejde med interne og eksterne eksperter for at levere den bedste løsning til dig. Rådgivning og anden bistand gennemføres på almindelige, forretningsmæssige vilkår og ofte i tæt samarbejde med danske og rådgivende ingeniørfirmaer eller andre danske og internationale samarbejdsparter.

Hvordan kan vi hjælpe din forretning?

Vi tilbyder rådgivning fra den første idé til drift og vedligehold:

 • Planlægning
 • Projektledelse
 • Risikoledelse
 • Finansiering
 • Miljø- og arbejdsmiljøledelse
 • Trafik- og finansieringsanalyser
 • Anlæg og drift
Vi tilbyder rådgivning inden for følgende områder:
 • Organisering af bygherre-/driftsherrefunktionen
 • Planlægning af proces fra idé til udførelse af infrastrukturanlæg
 • Planlægning og realisering af myndighedssamarbejdet knyttet til infrastrukturanlæg
 • Planlægning og realisering af rådgiverbistand til bygherrers infrastrukturprojekter
 • Planlægning og realisering af udbudsmodel for nye infrastrukturprojekter
 • Planlægning og gennemførelse af udbud og kontrahering
 • Finansiering, finansieringsmodeller og finansforvaltning
 • Styring af store infrastrukturprojekter
 • Planlægning og gennemførelse af drift og vedligehold af store infrastrukturanlæg
 • Risikoledelse ved store infrastrukturprojekter herunder beredskab og krisekommunikation
 • Miljøledelse, arbejdsmiljøledelse og CSR i relation til infrastrukturprojekter
 • OPP-modeller og samarbejdsmuligheder ved store infrastrukturprojekter
 • Trafik- og finansieringsanalyser som grundlag for brugerbetalt infrastruktur
 • Anlæg og drift af betalingssystemer og betalingsanlæg til brugerbetalt infrastruktur