Kontakt os på info@sbf.dk eller +45 33416360

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Sund &Bælt Partner A/S behandler personoplysninger herunder men ikke begrænset til behandling af personoplysninger i forbindelse med henvendelser til Sund & Bælt Partner A/S, brug af digitale platform, herunder hjemmeside, tilmelding og udsendelse af direkte markedsføring, samt tilmelding af PAI.

Opdateret 02-08-2022

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sund & Bælt Partner A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

CVR-nummer: 26019133
E-mail: info@sbf.dk
Telefon: +45 33 41 63 60

 (Herefter kaldet “Sund & Bælt Partner”)

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Sund & Bælt Partners digitale platforme (Sund & Bælt Partner hjemmeside)

Kategorier af personoplysninger

Sund & Bælt Partner kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du henvender dig til Sund & Bælt Partner:

IP-adresse, typen af enhed der anvender Sund og Bælt Partners digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon)

Formål

Sund & Bælt Partner behandler dine personoplysninger på de digitale platforme til nødvendige, statistiske, funktionelle og markedsføringsmæssige formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Sund & Bælt Partners digitale platform. Dele af behandlingen er foretaget på baggrund af en cookieindsamling hos Sund & Bælt Partner selv eller via tredjepartcookies. Se nærmere herom i Sund & Bælt Partners cookiepolitik: https://sb-partner.dk/cookiepolitik/

Kilderne som nærværende personoplysninger er indsamlet fra til ovenstående formål er dig selv eller Sund & Bælt Partners hjemmeside og andre online kilder/hjemmesider, hvortil der er sat tredjepartcookies, se nærmere herom i Sund & Bælt Partners cookiepolitik: https://sb-partner.dk/cookiepolitik/

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt’s legitime interesse er at optimere og vedligeholde sine digitale platforme.

Opbevaring  

Sund & Bælt Partner opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Sund & Bælt Partners cookiepolitik: https://sb-partner.dk/cookiepolitik/

2.2 Diverse henvendelser

Kategorier af personoplysninger

Sund & Bælt Partner kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du henvender dig til Sund & Bælt Partner:

Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer), samt oplysninger din henvendelse omhandler. 

Formål
Sund & Bælt  Partner behandler dine personoplysninger til det overordnede formål at kunne besvare de henvendelser som Sund & Bælt Partner måtte modtage fra dig.  

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Retsgrundlag                                                                     
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt  Partners legitime interesse er at besvare henvendelserne.

Opbevaring
Sund & Bælt  Partner opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Modtagelser og besvarelse af henvendelser til Sund & Bælt Partner opbevares i 6 måneder efter sagen/henvendelsen er færdigbehandlet.

Modtagelser og besvarelse af klager kan opbevares i op til 3 år for at kunne dokumenter sagsforløb.

2.3 Tilmelding til nyhedsbrev 

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt Partner kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du ønsker tilmelding til nyhedsbreve:

Kontaktoplysninger (navn og e-mail)

Formål
Sund & Bælt Partner behandler personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen til at modtage direkte markedsføring, såsom modtagelsen af nyhedsmails, med det formål at kunne administrere borgerens samtykke og sende borgeren det ønskede markedsføringsmateriale.

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Retsgrundlag   
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt Partners legitime interesse er at udsende relevant og målrettet markedsføring til modtageren. 

Opbevaring
Personoplysningerne opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at modtageren har trukket sit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage.

2.4 Tilmelding PAI 

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt Partner kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du ønsker adgang til PAI:

Kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer)

Formål
Sund & Bælt Partner behandler personoplysninger i forbindelse med registrering af kunder der ønsker adgang til PAI, med det formål at kunne oprette et brugernavn samt adgangskode til virksomheden. I denne forbindelse skal Sund & Bælt Partner bruge kontaktoplysninger samt navn på den respektive medarbejder der ønsker adgang, så medarbejderen får et personligt login.  

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Retsgrundlag     
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i.)

Opbevaring
Personoplysninger i relation til oprettelse af login til PAI opbevares i 3 måneder. 

3. Modtagere af personoplysninger

Sund & Bælt Partner videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Sund & Bælt Partner har indgået med dig.

Sund & Bælt Partner anvender endvidere leverandører, hvortil dine personoplysninger kan overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse leverandører er databehandlere for Sund & Bælt Partner og behandler personoplysninger under instruks fra Sund & Bælt Partner. Sund & Bælt Partner har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Sund & Bælt Partner overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer Sund & Bælt Partner et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til Sund & Bælt Partner.

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Såfremt Sund & Bælt Partner behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger samt retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Sund & Bælt Partner har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Når Sund & Bælt Partner behandler personoplysninger om dig, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Info@SBF.dk og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.