Kontakt os på info@sbf.dk eller +45 33416360

Finansiel rådgivning

Vi udfører finansielrådgivning til statsejede virksomheder i forbindelse med store og små infrastrukturprojekter. Vi går målrettet efter at rådgive dig omkring den bedste finansielle løsning, hvor vi arbejder tæt sammen med dig for at imødekomme dine behov.

Gennem Sund og Bælts store infrastrukturanlæg har Sund & Bælt Partner mere end 20 års erfaring med at skabe innovative broer, jernbaner og tunneler. Det har bidraget til unikke kompetencer i finansiering af store trafikale infrastrukturprojekter. Vi har oparbejdet en stor ekspertise inden for finansforvaltning og finansrådgivning, hvor vi har rådgivet andre store infrastrukturejere bl.a. Metroselskabet og Fjordforbindelsen Frederikssund.

Vi udfører finansielrådgivning til statsejede virksomheder i forbindelse med store og små infrastrukturprojekter. Vi går målrettet efter at rådgive dig omkring den bedste finansielle løsning, hvor vi arbejder tæt sammen med dig for at imødekomme dine behov. 

Vores spidskompetencer er statsgaranti, finansforvaltning og regnemodeller for projektrentabilitet og tilbagebetalingstider i forbindelse med trafikale infrastrukturprojekter. Vores erfarne eksperter kan dog bistå med rådgivning omkring generelle finansieringsmodeller, da de har opnået en bred ekspertise inden for finansieringsområdet gennem de mange års praktiske erfaring fra store infrastrukturprojekter i hele verden.

Rådgivning gennemføres på almindelige, forretningsmæssige vilkår og ofte i tæt samarbejde med danske og internationale banker.

Hvordan kan vi hjælpe din forretning?

  • Finansiering af infrastruktur for statsejede/statsgaranterede virksomheder
  • Finansieringsmodeller
  • Finansforvaltning og porteføljestyring
  • Finansiel risikostyring
  • Låntagning
  • Statsgaranti
  • Rentabilitet og tilbagebetalingstider Trafik- og finansieringsanalyser som grundlag for brugerbetalt infrastruktur