Kontakt os på info@sbf.dk eller +45 33416360

360° Transport Budgetting Management (TBM)

360° TBM er én samlet integreret platform, der optimerer planlægning og vedligeholdelse af din transportinfrastruktur. Det er en one-stop platform, der forbinder alle dine relevante datakilder med offentlig tilgængelige datakilder, så du kan foretage effektiv budgetstyring og asset overvågning i en 3D-model.
Produktbeskrivelse

Som udvikler, finansier eller operatør af stor infrastruktur er det vigtigt at have et værktøj, hvor du kan optimere både operationelle- og reinvesteringsomkostninger. 360° TBM er en integreret top-down og buttom-up platform, der fra eksisterende systemer trækker data og analyserer samt udstiller dem i let tilgængelige dashboards.

360° TBM-platformen kombinerer et dynamisk budgetteringsværktøj, et fremragende Enterprise Asset Management System og en digital tvilling – og det er en unik kombination. Data på tværs af organisatoriske siloer indsamles, styres og præsenteres på en sammenhængende og intuitiv måde, der giver et komplet og aktuelt billede af dine fysiske assets i hele levetiden.

Den digitale tvilling bringer det fysiske asset ind i et virtuelt miljø, hvor drift- og vedligeholdelsesarbejde kan effektiviseres samtidig med, at beslutninger kan foretages baseret på opdateret asset information herunder inspektions- og vedligeholdelsesdata samt sensordata i realtid. 

Et TCO-perspektiv er fundamentalt for optimal Asset Management, idet et langsigtet perspektiv baseret på data er en billigere løsning end beslutninger truffet ud fra et kortsigtet perspektiv. Gennem forudsigelige prognoser, der bygger på forskellige konsekvenssimuleringer og driftsdata, tilvejebringer 360° TBM platformen indsigt, som gør det nemmere at træffe fakta baserede beslutninger og dermed beslutninger, der kan tilføre større økonomisk værdi i din organisation.

360° TBM platformen anvender driftshistorik i kombination med økonomisk data, og dermed gøres data tilgængelig i et både strategisk og operationelt værktøj.

 • Strategisk: Der tilvejebringes nøgletal på anlægsniveau, som kan anvendes til benchmark på tværs af porteføljen.
 • Operationelt: Gennem fejltyper og økonomiske data tilvejebringer 360° TBM platformen et optimeringsgrundlag, hvor det er muligt at foretage omkostningsanalyse på asset niveau eller foretage analyser af fejltyper.

Hvad kan 360° TBM gøre for din forretning?

 • Du får et akkurat, håndgribeligt, forståligt og redigerbart værktøj, som du kan bruge til de forskellige beslutningsdomæner vedrørende dine assets herunder: risiko, omkostninger, gennemførelse, budgetter og værdiansættelse.
 • Du får en omfattende skybaseret løsning, der problemfrit integrerer et dynamisk budgetteringsværktøj, et Enterprise Asset Management System sammen med en digital tvilling.
 • Du kan foretage informeret datadrevne beslutninger under overvejelse af dit langsigtede budget, asset vedligeholdelse, risiko og strategi.
 • Du får en platform, der tilvejebringer datadrevet asset styring, imødekommer dine daglige driftsbehov og muliggør, at du kan foretage langsigtede strategiske beslutninger.
 • Det hjælper dig med at optimere værdien i din organisation.
360° Transport-budgetstyring
Én samlet platform
Et individuelt tilpasset værktøj, der er baseret på din organisations specifikke behov, hvilket sikrer fleksibilitet i applikationer og agilitet i gennemførelsen.
Datadrevet beslutningstagning
Informeret og datadrevet beslutningstagning baseret på tværsnitskilder, der muliggør strategisk og økonomisk beslutningstagning.
Stakeholder-styring
Gennemsigtig og visuel planlægning, muliggør effektiv stakeholder koordinering og styring.  
Omkostningseffektiv
Omkostningseffektiv beslutningstagning baseret på scenarieanalyse og asset vedligeholdelseshistorik og performance.  

Med 360° TBM kan du:

Risiko

 • Sammenligne og kvantificere risiko
 • Identificere kritiske assets
 • Identificere risici gennem hele assets levetid

Omkostninger

 • Cost of ownership
 • Sammenligne investeringsmuligheder
 • Identificere effekten af CAPEX (investeringsomkostninger) og OPEX (operationelle omkostninger)

Digital tvilling

 • Digitalisere asset konstruktioner, der er beriget med data
 • Få et tilgængeligt interface for alle stakeholders

Integrerede IT-systemer

 • Integrere klientens IT systemer og datakilder.  
 • Forbinde enorme data til forstålige dashboards.

Værdifastsættelse

 • Tilpasse tekniske og finansielle synspunkter
 • Få teknisk værdi af dine assets

Dynamisk budgetmodellering

 • Foretage datadrevet beslutninger
 • Foretage et integreret kortsigtet og langsigtet budget

Enterprise Asset Management

 • Foretage effektiv styring af arbejdsordre
 • Foretage arbejdsplanlægning og asset overvågning

Koordinering

 • Koordinere med stakeholders og andre infrastrukturejere.
 • Foretage transparent planlægning og tilpasset ressource allokerring.